Μια ποικιλία μέσων διαμορφώνεται με αυτά τα συστήματα όπως : άνθρακας για αποχλορίωση, ασβεστίτης για εξουδετέρωση και φίλτρα Macrolite ™ για το σίδηρο και την απομάκρυνση των αιωρούμενων σωματιδίων.
Τα φίλτρα μας χρησιμοποιούν μια βαλβίδα μη ηλεκτρικού έλεγχου για να παρέχουν συνεχή ροή φιλτραρισμένου νερού.
Τα προϊόντα αυτά παρέχουν διήθηση και φίλτρανση από λίγα έως εκατοντάδες λίτρα ανά λεπτό.

Η εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση τους τα κάνει μοναδικά και κορυφαία στην κατηγορία τους.


Χρησιμοποιούν δύο δεξαμενές πολυαιθυλενίου και όταν ο ένας κύλινδρος πρέπει να
αυτο-καθαριστεί, η τροφοδοσία του συστήματος μεταπηδά αυτόματα στον άλλο κύλινδρο.

Έχουν κεφαλή (βαλβίδα ελέγχου) που λειτουργεί χωρίς ρεύμα με παραγωγή καθαρού νερού
24 ώρες το εικοσιτετράωρο.

Για τον αυτοκαθαρισμό τους χρησιμοποιούν φιλτραρισμένο νερό από το δοχείο που είναι
σε λειτουργία με αποτέλεσμα να καταναλώνουν λιγότερο νερό ενώ κάνουν
καλύτερο καθαρισμό χωρίς επιβαρύνση των υλικών φίλτρανσης.
MACH 2060f OD (Macrolite™) - Δίδυμο φίλτρο/αποχλοριωτή με ενεργό άνθρακα
Δίδυμο φίλτρο/αποχλωριωτή με ενεργό άνθρακα Kinetico Mach 2060f το οποίο εξασφαλίζει την πλήρη παρακράτηση του ελεύθερου χλωρίου και των ενώσεων αυτού όπως χλωροπαράγωγα, χλωραμίνες, τριαλομεθάνια κλπ που μπορεί να υπάρξουν στο εισερχόμενο νερό.
Λειτουργεί και σαν συμπληρωματικό φίλτρο θολότητας για έξτρα προστασία του παρακάτω εξοπλισμού. Διαθέτει ως υλικό φίλτρανσης κατάλληλο κοκκώδη ενεργό άνθρακα. Το νερό μετά το προηγούμενο φίλτρο αιωρούμενων στερεών – θολότητας θα διέρχεται μέσα από το φίλτρο άνθρακα και βαθμιαία ο ενεργός άνθρακας θα απορροφά το χλώριο και τις ενώσεις αυτού καθώς και ότι άλλο σύμφωνα με τις ιδιότητες του υλικού αυτού όπως πετρελαιοειδή, κύστες, βακτήρια, βαρέα μέταλλα κλπ. To φίλτρο αυτό παρέχει νερό εντός των ορίων προφίλτρανσης που είναι αποδεκτά από τον κατασκευαστή των συστημάτων αντίστροφης όσμωσης (είναι ο ίδιος κατασκευαστής).
Αποτελώντας ασφαλιστική δικλείδα του συστήματος έναντι των οξειδωτικών δράσεων επί των μεμβρανών, τόσον του χλωρίου, όσο και άλλων τυχόν ουσιών.
Το φίλτρο διαθέτει δύο αυτόνομα δοχεία φίλτρανσης με κεφαλή (βαλβίδα ελέγχου) που λειτουργεί χωρίς ρεύμα και έχει παραγωγή καθαρού νερού 24 ώρες το εικοσιτετράωρο δηλαδή την ώρα πού αυτοκαθαρίζεται το ένα δοχείο με αντίστροφη πλύση το σύστημα παρέχει ταυτόχρονα καθαρό φιλτραρισμένο νερό από το άλλο δοχείο αποτρέποντας έτσι την πιθανότητα να περάσει αφιλτράριστο νερό στο παρακάτω σύστημα αντίστροφης όσμωσης, ενώ κατ’ αποκλειστική πατέντα στον σχεδιασμό του, για τον αυτοκαθαρισμό του χρησιμοποιεί φιλτραρισμένο νερό από το δοχείο που είναι σε λειτουργία με αποτέλεσμα να καταναλώνει λιγότερο νερό ενώ κάνει καλύτερο καθαρισμό χωρίς να επιβαρύνεται – καταναλώνεται περισσότερο ο άνθρακας. Αυτοκαθαρισμό κάνει κάνει με 8.207 λίτρα εισερχόμενου νερού.


Τεχνικά χαρακτηριστικά, συστατικά στοιχεία και τεχνικές προδιαγραφές λειτουργίας του συστήματος:

1.Το σύστημα φίλτρανσης με ενεργό άνθρακα kinetico 2060f λειτουργεί μόνο με την πίεση του νερού και όχι με ηλεκτρικό ρεύμα. Με την αποκλειστική βαλβίδα της “KINETICO”, ο μετρητής του νερού ρυθμίζει και αρχίζει τον αυτο-καθαρισμό του μόνο όταν απαιτείται και όχι σε προκαθορισμένους χρόνους, με αποτέλεσμα την οικονομία στο νερό και στο αλάτι.
2. Το 2060f χρησιμοποιεί δύο δεξαμενές πολυαιθυλενίου γεμισμένους με 19,8 λίτρα ενεργού άνθρακα υψηλής ποιότητας. Όταν ο ένας κύλινδρος πρέπει να αυτο-καθαριστεί, η τροφοδοσία του συστήματος μεταπηδά αυτόματα στον άλλο κύλινδρο.
3.Το σύστημα λειτουργεί με πίεση νερού από 1 μέχρι και 9 Bar.
4.Το σύστημα λειτουργεί με θερμοκρασία περιβάλλοντος από 2 μέχρι 49 ◦C.
5.Το σύστημα μπορεί να λειτουργήσει με ελεύθερο χλώριο μέχρι και 5,0 mg/l αλλά θα χρειάζεται τακτικότερη αλλαγή ο άνθρακας. Εφόσον θα λειτουργήσει με νερό δικτύου πόλης λαμβάνουμε υπόψη μας ότι θα έχει μέγιστη περιεκτικότητα 0,5 mg/l
6. Το σύστημα μπορεί να παράγει μέχρι 57 λίτρα ανά λεπτό .
7. Το σύστημα χρησιμοποιεί 322 λίτρα νερού για τον αυτοκαθαρισμό του.
8. Το σύστημα χρειάζεται 20 λεπτά της ώρας για τον κάθε αυτοκαθαρισμό του.
9. Το σύστημα παράγει 8207 λίτρα φιλτραρισμένου νερού μετά από κάθε αυτοκαθαρισμό του.

MACH 4060S OD Carbon - Δίδυμο φίλτρο/διήθηση σωματιδίων και αποσκληρυντής νερού
Διπλό σύστημα λειτουργίας - διήθηση σωματιδίων και αποσκλήρυνση του νερού.
Εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση του.
Συνεχή διάθεση φιλτραρισμένου νερού 24 ώρες.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Hardness as CaCO3 (max) : 718 mg/l
Media volume : 5.7 / 20 litres
Inlet / Outlet Connections : Custom adapter & bracket
Flow Range (1-2 bar) : 43,5 – 68,1 lpm
Pressure Range : 2,0 – 8,6 bar Dynamic Pressure
Temperature Range : 2 – 50°C
Salt Capacity : 113 kg (Depending on brine tank)
Consumption of salt per regeneration: 2,0 kg
Regeneration volume : 246 litres
Regeneration time : 40 minutes
Dimensions (w x d x h) : 432 x 203 x 1219 mm
Weight : 73 – 91 kg

MACH 4060f OD Macrolite™- Carbon
Δίδυμο φίλτρο/αποχλοριωτή και διήθησης σωματιδίων που χρησιμοποιεί υλικά φίλτρανσης Macrolite™ και Carbon.
Εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση του.
Συνεχή διάθεση φιλτραρισμένου νερού 24 ώρες.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Top Tanks (2) 8 x 17 in. Nylon Wrapped Tanks
Media (top tanks) 0.2 ft³ Macrolite
Bottom Tanks (2) 8 x 24 in. Fiberglass Wound Polyethylene Tanks
Media (bottom tanks) 0.4 ft³ Activated Carbon
Service / Regeneration Downflow
Meter Type 0.3 - 25.0 gpm Polypropylene Turbine
Dynamic Pressure 15 - 125 psi
Temperature 35 - 120 F
Hardness (Max.) -
Flow Rate -
Flow Configuration Overdrive
Regeneration Volume 75.0 gallons
Regeneration Time 20 minutes
Backwash Flow Rate 3.00 gpm
Inlet/outlet 1.25 in. GFN Custom Adapter and E-Clip
Drain Connection 0.625 in. Polyethylene Tube
Brine Line 0.5 in. Polyethylene Tube
Power None