Νερό και Νομοθεσία
Γενικότερα η νομοθεσία υπάρχει για την προστασία του πολίτη (αυτό όλοι το γνωρίζουμε).

Πόσοι όμως το πιστεύουμε πραγματικά?
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα η ακτινοβολία των κινητών τηλεφώνων, που όπως μας λένε (βάσει νομοθεσίας) είναι εντός των ορίων. Παρόλα αυτά όμως, όταν μιλάμε αρκετή ώρα μιας πιάνει πονοκέφαλος ή νοιώθουμε πολύ πιο ζεστή την περιοχή που είχαμε το τηλέφωνο. Γιατί άραγε??
Αυτό πιθανώς σημαίνει ότι αυτό το ‘’εντός ορίων νομοθεσίας’’ δεν είναι και πολύ ασφαλές.
Η νομοθεσία έχει ‘’φτιαχτεί’’ έτσι για να είναι νόμιμοι οι φορείς που είναι υποχρεωμένοι να μας δίνουν νερό «πόσιμο», και εμείς να μην μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ο νόμος λέει ότι νερό με 2.500μs αγωγιμότητα είναι πόσιμο. Σκεφτείτε ότι με αυτό το νερό, δεν αφρίζει ούτε η οδοντόπαστα.
Είναι τόσο γλυφό, μέχρι εμετού.
Ο νόμος δεν κάνει κάτι για την σκληρότητα που καταστρέφει τις συσκευές μας (θερμοσίφωνες, πλυντήρια κ.λπ.)
Η νομοθεσία επιτρέπει να μας δίνουν νερό που μπορεί να περιέχει «μικρές» ποσότητες νιτρικών, νιτρωδών, βαρέων μετάλλων, ευγενών μετάλλων, ραδιενέργειας κλπ.
Το τι παθαίνουμε αν τα πίνουμε συνεχώς, καλύτερα να μην το μάθουμε ποτέ.
Ας δούμε παρακάτω τι θα μπορούσαμε να πίνουμε βάσει νόμου, ή τι νερό θέλουν να μας δίνουν, γιατί όπως ξέρουμε ο λαός λέει σε ξένο ___ χίλιες ξυλιές….

Eμείς θέλουμε να πίνουμε νερό ευεργετικό και όχι νερό που αν το πιούμε απλά δεν θα πεθάνουμε…

ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΙ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΓΙΑ ΝΕΡΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΙΣΥΟΝ ΦΕΚ 630/26-4-07 ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΥΑ Υ2/2600/2001 ΣΕ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 98/83/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ
Αγωγιμότητα
μS/cm
2500,00
1-2 Διχλωροαιθάνιο
μg/l
3,00
Ακρυλαμίδιο
μg/l
0,10
Αμμώνιο
μg/l
500
Αντιμόνιο
μg/l
5,00
Αργίλιο
μg/l
200,00
Άργυρος
μg/l
10,00
Αριθμός ετερότροφων μικροβίων 22 C
CFU/1ml
0,00
Αριθμός ετερότροφων μικροβίων 35 C
CFU/1ml
0,00
Αριθμός αποικιών σε 22 C
CFU/100ml
0,00
Αριθμός αποικιών σε 35C
CFU/20ml
0,00
Αρσενικό
μg/l
10,00
Βενζόλιο
μg/l
1,00
Βενζο-α-πυρένιο
μg/l
0,01
Βινυλοχλωρίδιο
mg/l
0,50
Βόριο
mg/l
1,0
Βρωμιούχα
mg/l
10,00
Βρωμικά
mg/l
10,00
Γεύση
-
Αποδεκτή
Επιχλωριδρύνη
μg/l
0,10
Επιφανειοδραστικοί παράγοντες
μg/l
200,00
Θειϊκά
mg/l
250,00
Θολότητα
NTU
Αποδεκτή
Κάδμιο
μg/l
μg/l
Κάλιο
mg/l
12,00
Κλωστρίδιο
CFU/100ml
0,00
Κοπρανώδεις εντερόκκοκοι
CFU/100ml
0,00
Κυανιούχα
μg/l
50,00
Μαγγάνιο
μg/l
50,00
Μαγνήσιο
μg/l
-
Μόλυβδος
μg/l
10,00
Νάτριο
mg/l
200,00
Νικέλιο
μg/l
20,00
Νιτρικά
mg/l
50,00
Νιτρώδη
mg/l
0,50
Ξηρό υπόλειμμα
mg/l
1.500,00
Ολικά κολοβακτηριοειδή
CFU/100ml
0,00
Ολικά Τραλογονομεθάνια
μg/l
100,00
Οξειδωσιμότητα
mg/l
5,00
Οσμή
-
Αποδεκτή
Παρασιτοκτόνα & Εξομοιούμενα
μg/l
0,10
Παρασιτοκτόνα σύνολο
μg/l
0,50
Πολυκυκλικοί Αρωματ. Υδρογονάνθρακες
μg/l
0,10
PH
PH
6,5 – 9,5
PCB & PCT Σύνολο
μg/l
0,50
PCB &PCT μεμονωμένη ουσία
μg/l
0,10
Σαλμονέλα
/5000ml
0,00
Σελήνιο
μg/l
10,00
Χλωριούχα
mg/l
250,00
Χρώμα
mg/l
αποδεκτό
Χρώμιο
μg/l
50,00
Ψευδομονάδες

0,00
Ψευδάργυρος
μg/l
-


Εκτός όμως από τα παραπάνω «μέγιστα επιτρεπόμενα » όρια υπάρχουν και άλλα ακόμα πιο μέγιστα όρια, κατά περίπτωση και μέσω βέβαια των γνωστών παραθύρων της νομοθεσίας μας, τα οποία ονομάζουν νόμιμες παρεκκλίσεις. Αυτές όμως δεν ανακοινώνονται στον κόσμο…. Αλλά δημοσιεύονται επίσημα στο Φ.Ε.Κ. (φύλλο εφημερίδας κυβέρνησης) το οποίο είμαστε όλοι υποχρεωμένοι να διαβάζουμε καθημερινά διότι άγνοια Νόμου δεν αναγνωρίζεται!!
Ας δούμε παρακάτω ορισμένα παραδείγματα:

ΦΕΚ 141Β/2006
Αρθρο 1 Σκοπός
Σκοπός της παρούσας υγειονομικής διάταξης είναι η χορήγηση παρεκκλίσεων σε εφαρμογή του άρθρου 9 της Υ2/2600/2001 ΚΥΑ (Φ.Ε.Κ. 892/Β/11.7.2001) για την «ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» στους Δήμους Αξιού, Χαλάστρας, Τρίγλιας και Καλλικράτειας, για ορισμένη χρονική περίοδο λαμβάνοντας υπόψη το χρονοδιάγραμμα λήψης μέτρων.
Αρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής
Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται στους Δήμους Αξιού και Χαλάστρας Ν.Α. Θεσαλονίκης, Τρίγλιας και Καλλικράτειας Ν. Α. Χαλκιδικής
Άρθρο 3 Ποιοτικές προδιαγραφές
Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9 της Υ2/ 2600/01 ΚΥΑ χορηγείται στους Δήμους του ανωτέρω άρθρου της παρούσας παρέκκλιση από την ανώτατη παραμετρική τιμή του αρσενικού έως 35 μg/λ για χρονική περίοδο 2 ετών
ΔΗΛΑΔΗ 3,5 ΦΟΡΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΌ ΤΟ «ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΟΡΙΟ» !!!

ΦΕΚ 1132/2006
Άρθρο 1 Σκοπός
Σκοπός της παρούσας υγειονομικής διάταξης είναι η χορήγηση παρεκκλίσεων σε εφαρμογή του άρθρου 9 της υπ’ αριθμ. Υ2/2600/2001 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 892/Β΄/11.7.2001) για την «ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» στους Δήμους Χίου και Αγίου Μηνά, για ορισμένη χρονική περίοδο λαμβάνοντας υπόψη το χρονοδιάγραμμα λήψης μέτρων.
Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής
Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται στους Δήμους Χίου και Αγίου Μηνά ΝΑ. Χίου.
Άρθρο 3 Ποιοτικές προδιαγραφές
Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9 της υπ’ αριθμ. Υ2/2600/2001 κοινής υπουργικής απόφασης χορη γείται στους Δήμους Χίου και Αγίου Μηνά παρέκκλιση από την ανώτατη παραμετρική τιμή του υδραργύρου έως 1,65 mg/l για χρονική περίοδο 3 ετών.
ΔΗΛΑΔΗ 1650 ! ΦΟΡΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΌ ΤΟ «ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΟΡΙΟ» !!!