Η εταιρία kinetico είναι πιστοποιημένη από τον διεθνή οργανισμό NSF International
που ελέγχει και επικυρώνει τον εξοπλισμό επεξεργασίας του νερού, τον εξοπλισμό για την προετοιμασία των τροφίμων και των σκευών. Η NSF είναι μια ιδιωτική μη-κερδοσκοπική οργάνωση , που παρέχει προγράμματα και υπηρεσίες που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία, την ασφάλεια και την ποιότητα του περιβάλλοντος.
Website: http://www.nsf.org/

Επιλέξτε προϊόντα Kinetico που έχουν έχει δοκιμαστεί και πιστοποιηθεί από τον διεθνή οργανισμό NSF για τα εξής:
  • Τους μολυσματικούς παράγοντες και τους ισχυρισμούς περί μείωσής των
  • Την εκτίμηση των υλικών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή τους
  • Τις προδιαγραφές σχεδίασης προϊόντων και τις παρασκευαστικές πρακτικές
  • Τα προϊόντα και τη δομική ακεραιότητα τους
  • Τη διαφήμιση, τις πωλήσεις, την βιβλιογραφία και σήμανση τους

Η εταιρία kinetico είναι πιστοποιημένη από τη WQA ή water Quality Association,
που είναι μια επαγγελματική οργάνωση στη βιομηχανία βελτίωσης της ποιότητας του νερού. Είναι ένας μη κερδοσκοπικός, διεθνής οργανισμός που παρέχει εκπαιδευτική και τεχνική βοήθεια και τυποποιημένες δοκιμές της βιομηχανίας για τα προϊόντα επεξεργασίας νερού.

Η WQA ανέπτυξε τα πρότυπα της βιομηχανίας του κλάδου, και ελέγχει τα προϊόντα για τα εξής:
  • Τις επιδόσεις του προϊόντος
  • Την ικανότητα του εξοπλισμού
  • Τις δοκιμές προσομοίωσης
  • Επιλέξτε προϊόντα Kinetico που έχουν ελεγχθεί και πιστοποιηθεί από την WQA
Website: http://www.wqa.org/

Πρόσθετες Πιστοποιήσεις συστήματος Purefecta ® Εργαστήρια BioVir

Το σύστημα καθαρισμού πόσιμου νερού Purefecta ® της kinetico ελέγχθηκε από τα εργαστήρια BioVir και διαπιστώθηκε ότι πληρεί όλες τις απαιτήσεις του Οδηγού Προτύπου και του πρωτοκόλλου της USEPA για καθαρισμό του νερού από μικροβιολογικούς παράγοντες (OPP έκθεση της ομάδας εργασίας, 1987), όπως έχει ερμηνευθεί από τα εργαστήρια BioVir ειδικά για το προϊόν Purefecta.
website: http://www.epa.gov/