Το Kinetico MACH 4060s OD (Carbon) συνδυάζει δύο διπλά συστήματα λειτουργίας, κάνοντας το ουσιαστικά τέσσερα συστήματα σε ένα.
Παρέχουν συνεχή διαθεσιμότητα μαλακού και φιλτραρισμένου νερού.Αυτό εξαλείφει την ανάγκη για δύο χωριστά συστήματα, εξοικονομώντας έτσι χρήματα και απλοποιεί τη συντήρηση.

Και επειδή τα μέσα περιλαμβάνονται σε χωριστές δεξαμενές μπορεί να αντικατασταθούν
εύκολα χωρίς τη διατάραξη ή αποσυναρμολόγηση άλλων μερών του συστήματος.

Τα διπλά συστήματα διήθησης Kinetico παρέχουν συνεχή διαθεσιμότητα φιλτραρισμένου νερού.
Με τη χρησιμοποίηση των δύο φίλτρων του άνθρακα και MacroliteTM το φίλτρο μπορεί
ταυτόχρονα να αφαιρέσει το χλώριο και το σίδηρο.

Διπλό σύστημα λειτουργίας – Φίλτρανση αιωρούμενων σωματιδίων, θολότητας και αποσκληρυντής.

  • Εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση.
  • Εικοσιτετράωρη αδιάκοπη λειτουργία φίλτρανσης του νερού.
  • Βαλβίδα μη ηλεκτρικού έλεγχου για να παρέχουν συνεχή ροή φιλτραρισμένου νερού.
  • Τα προϊόντα αυτά παρέχουν διήθηση και φίλτρανση από λίγα έως εκατοντάδες λίτρα ανά λεπτό.
  • Χρησιμοποιούν δύο δεξαμενές πολυαιθυλενίου και όταν ο ένας κύλινδρος πρέπει να αυτο-καθαριστεί, η τροφοδοσία του συστήματος μεταπηδά αυτόματα στον άλλο κύλινδρο.
Για τον αυτοκαθαρισμό τους χρησιμοποιούν φιλτραρισμένο νερό από το δοχείο που είναι σε λειτουργία με αποτέλεσμα να καταναλώνουν λιγότερο νερό ενώ κάνουν καλύτερο καθαρισμό χωρίς επιβαρύνση των υλικών φίλτρανσης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Hardness as CaCO3 (max)

530 mg/l
Media volume7 / 20 litres
Inlet / Outlet Connections
Custom adapter & bracket
Flow Range (1-2 bar)
43,5 – 68,1 lpm
Pressure Range
2,0 – 8,6 bar Dynamic Pressure
Temperature Range
2 – 50°C

Salt Capacity
113 kg (Depending on brine tank)
Consumption of salt per regeneration
1,5/ 1,6/ 1,8 kg
Regeneration volume
246 litres
Regeneration time
40 minutes
Dimensions (w x d x h)
432 x 203 x 1219 mm
Weight
73 – 91 kg
MACH 4060s OD (Macrolite™)
Διπλό σύστημα λειτουργίας – Φίλτρανση αιωρούμενων σωματιδίων, θολότητας και αποσκληρυντής.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Hardness as CaCO3 (max)

718 mg/l

Media volume
5,7 / 20 litres
Inlet / Outlet Connections
Custom adapter & bracket
Flow Range (1-2 bar)
43,5 – 68,1 lpm
Pressure Range
2,0 – 8,6 bar Dynamic Pressure
Temperature Range
2 – 50°C

Salt Capacity
113 kg (Depending on brine tank)
Consumption of salt per regeneration
2,0 kg
Regeneration volume
246 litres
Regeneration time
40 minutes
Dimensions (w x d x h)
432 x 203 x 1219 mm
Weight
73 – 91 kg