Πολλοί άνθρωποι προτιμούν να χρησιμοποιούν εμφιαλωμένο νερό αντί για νερό βρύσης. Κατά πρώτον η χρήση του στοιχίζει αρκετά. Αν υπολογίσουμε ότι το 1.5 λίτρο εμφιαλωμένου νερού στοιχίζει 0.35-0.40€ και ότι ένας ενήλικας πρέπει να καταναλώνει 1.5 λίτρο νερό την ημέρα αυτό μεταφράζεται σε  0.40-0.80€ την ημέρα,  δηλαδή 146 έως 292€ το χρόνο.

Και αν πρόκειται για μια τετραμελή οικογένεια το κόστος ανέρχεται στα 584-1168€ ετησίως σε εμφιαλωμένο νερό. Δεύτερον θα πρέπει να τα προμηθευτείτε από κάποιο μαγαζί. Τρίτον συσκευάζονται σε πλαστικά δοχεία τα οποία δύσκολα ανακυκλώνονται και συσσωρεύονται στο περιβάλλον.