Υπάρχει μεγάλη ανησυχία γύρω από την ανάπτυξη ασθενειών που οφείλονται στο νερό, όπως τυφοειδής πυρετός και χολέρα. Ακόμα και αν το σύστημα ύδρευσης είναι το ιδανικό, κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι το νερό δεν περιέχει κανένα παθογόνο μικροοργανισμό. Και βέβαια, υπάρχει ο φόβος βιολογικών ουσιών, που μπορούν να μολύνουν το νερό από τρομοκρατικές ενέργειες και συνθήκες πολέμου.
 
Αν και οι υγιείς άνθρωποι μπορούν να αρρωστήσουν καταναλώνοντας μολυσμένο νερό, οι άνθρωποι με προβλήματα υγείας αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα και ίσως θανατηφόρα συμπτώματα. Σε αυτές τις κατηγορίες ανήκουν βρέφη και παιδιά, έγκυες γυναίκες, ηλικιωμένοι, ασθενείς με χρόνιες παθήσεις, όπως άσθμα, διαβήτη, νεφρική ανεπάρκεια, ασθενείς με καρκίνο ή μεταμόσχευση που παίρνουν ανοσοκατασταλτικά φάρμακα.
 
Το σύστημα Purefecta Drinking Water Purifier της Kinetico αφαιρεί βακτήρια, ιούς και πρωτόζωα. Είναι το μοναδικό σύστημα πολυ-φιλτραρίσματος νερού που ανταποκρίνεται στα υψηλότερα στάνταρ που έχει θέσει ο U.S. EPA Guide Standard and Protocol for Testing Microbiological Purifiers (OPP Task Force Report, 1987) για τον έλεγχο των μικροβιολογικών συστημάτων φιλτραρίσματος νερού και έχει κερδίσει τον αποκλειστικό χαρακτηρισμό ως καθαριστής νερού. Το αποτέλεσμα είναι βιολογικά καθαρό (μικροβιολογικά καθαρισμένο) νερό, το υψηλότερο σε ποιότητα πόσιμο νερό που υπάρχει διαθέσιμο στον κόσμο.
 
Το Purefecta συνιστά 7 στάδια πολυ-φιλτραρίσματος , το οποίο προσφέρει εγγυημένη αφαίρεση μολυντών από οποιοδήποτε άλλο διαθέσιμο σύστημα φιλτραρίσματος. Είναι πιστοποιημένο από τους μεγαλύτερους οργανισμούς που ελέγχουν την ποιότητα του πόσιμου νερού ότι αφαιρεί περισσότερο από το 99,99999% των βακτηρίων, περισσότερο από το 99,999% των πρωτοζώων και περισσότερο από το 99,99% των ιών από το νερό. Αυτοί οι οργανισμοί, ειδικότερα ο NSF International, Underwriters Laboratories (UL), the Water Quality Association (WQA) και BioVir Laboratories, βρήκαν ότι το Purefecta πληρεί τα στάνταρντ που έχει θέσει ο U.S. EPA Guide Standard and Protocol για την αφαίρεση ιών και υπερέχει των στάνταρντ για την αφαίρεση βακτηριδίων και πρωτοζώων.
 
Πολυϊοί, ρετρόϊοι, κρυπτοσπορίδια είναι ανάμεσα στη λίστα των παθογόνων μικροοργανισμών που αφαιρεί το Purefecta. Είναι το μοναδικό σύστημα πολυ-φιλτραρίσματος πόσιμου νερού το οποίο είναι διαθέσιμο στους καταναλωτές και αφαιρεί παθογόνους μικροοργανισμούς και επιπλέον και άλλους μολυντές του πόσιμου νερού, όπως τοξικά μέταλλα και συγκεκριμένα μόλυβδο, πτητικά οργανικά σύμπλοκα, χημικά και φυτοφάρμακα.